SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA

Prvá Slovenská paraboxerská športová nezisková organizácia právnym zriadením občianske združenie so zameraním na osvetu, rozvoj a podporu paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport.

Srdečne Vám Ďakujeme,

že ste sa rozhodli pomôcť nám vašim finančným darom a podporili tak prácu, ciele a plány nášho Občianskeho združenia SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCÁCIA na ceste osvety a rozvoja boxovania ťažko zdravotne postihnutých, vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento prekrásny bojový silový šport na Slovensku. Veľmi si Vašu náklonnosť vážime a aj preto Vás chceme uistiť, že vami poukázaná suma celého finančného daru bude využitá výlučne na chod asociácie a pre účely súvisiace s potrebami paraboxeristov a členov asociácie.

Ešte raz zo srdca "Ďakujeme"Milan Jurek  /prezident asociácie/,
Gabriela Šimončičová /víceprezidentka asociácie/ a
Marián Malík /kvalifikovaný tréner boxu - Underground box club Bratislava/

zakladatelia o.z. Slovenská paraboxerská asociácia / Slovak paraboxing association / SPBA