SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA

Prvá Slovenská paraboxerská športová nezisková organizácia právnym zriadením občianske združenie so zameraním na osvetu, rozvoj a podporu paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport.

Komu je paraboxing určený ?

Kto a prečo by sa mohol resp. mal dať na paraboxing ? Pri klasickom boxe by sa asi zdravému jedincovi odpovedalo ľahšie, avšak odvetvie paraboxingu je hlavne u nás na Slovensku neprebádaná zóna, preto odpoviem sám za seba, ako handicapovaný vozičkár po amputácii nohy trénujúci paraboxing. Odkedy som prišiel o nohu, akoby sa mi život obrátil hore nohami. Zrazu bolo všetko desaťkrát obtiažnejšie, nikam sa mi nechcelo chodiť, až sa postupne lockdown ne-lockdown dostavila sociálna izolácia. Stal sa zo mňa domased. A to nesmie dopustiť ani jeden chorý človek. Teda aby sa nik neurazil, paraboxing tréningy sú určené pre deti a dospelých z radov:

 • ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP),
 • vozičkárov,
 • zdravotne handicapovaných,
 • fyzicky, duševne - mentálne alebo akokoľvek inak znevýhodnených záujemcov o boxovanie,
 • seniorov - ľudí v dôchodkovom veku,
 • ľudí s deficitom končatín a s rozdielom dĺžky nôh,
 • ľudí po čiastočnej alebo úplnej amputácii dolných končatín,
 • ľudí postihnutých čiastočnou paralýzou (ochrnutím) od pásu nadol,
 • ľudí s diagnózou: Autizmus / Downov syndróm / Mozgová obrna / Dwarfizmus - trpasličí vzrast či obmedzený rast / Hluchonemí a Nepočujúci - porucha sluchu a reči / Zrakovo postihnutí - slabozrakosť až slepota

samozrejme za predpokladu, že rozhodnutie dať sa na paraboxing, odsúhlasí každému záujemcovi jeho ošetrujúci lekár, dokonca u neplnoletých jedincov vyžadujeme aj preukázanie sa potvrdením od lekára, ktoré nám musia nechať spolu s prehlásením súhlasu s tréningami paraboxingu aspoň jedného zákonného zástupcu (rodiča). Plnoletý záujemci o tréningy paraboxingu sú plne za seba zodpovední a začatím trénovania paraboxingu, vyjadrujú dobrovoľne svoj súhlas s kritériami tréningov a berú na vedomie možnosť rizika vzniku fyzických zranení vzhľadom na ich náročnosť a v plnej miere za akúkoľvek zdravotnú či psychickú ujmu preberajú zodpovednosť na seba a vzdávajú sa akéhokoľvek nároku na prípadnú možnosť vymáhania hmotného či nehmotného odškodného alebo preplatenia prípadných liečebných nákladov od trénera paraboxingu, účastníkov tréningu ako aj od Slovenskej paraboxerskej asociácie a jej pracovníkov. Vopred UPOZORŇUJEME na skutočnosť, že pri neplnoletých paraboxeristoch tak ako pri niektorých diagnózach aj u dospelých musí byť počas procesu tréningu v telocvični prítomný minimálne jeden zo zákonných zástupcov (rodič) alebo právne za paraboxeristu jemu známa zodpovedná doprevádzajúca osoba (osobný asistent, zdravotnícky doprovod, atď). Jedná sa o diagnózy ako autizmus, Downov syndróm, poruchy pozornosti a vnímania, zrakovo postihnutí a záujemci o paraboxing u ktorých túto nevyhnutnosť vyhodnotí box tréner pred dohodnutím tréningov, načo si vyhradzujeme právo. Prosím, nepovažujte túto požiadavku za diskriminačnú, vychádzame zo skúseností s paraboxingom v zahraničí a ide o bezpečnosť ako trénovaného tak aj trénujúceho a zabezpečenie hladkého bezproblémového priebehu tréningu aj vzhľadom na všetkých, ktorí sa ho zúčastnia. Taktiež si vyhradzujeme právo bez vysvetlenia vylúčiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia cvičiaceho z tréningu a odmietnuť záujemcu o tréningy paraboxingu !!!

Čo tréningami paraboxingu cvičenec získa ?

 • pravidelným cvičením získate úžasnú kondíciu,
 • pocítite nárast ako fyzickej tak aj psychickej sily,
 • prekrví sa Váš kardiovaskulárny systém,
 •  zväčšíte si kapacitu pľúc,
 • obnovíte si stratenú svalovú hmotu minimálne horných končatín,
 • osvojíte si návyky disciplíny,
 • získate sebareflexiu,
 • vyčistí sa Vám myseľ a odbúrate nadbytočný stres,
 • zbavíte sa negatívnej energie a pozitívnou sa dobijete,
 • nadobudnete zdravé sebavedomie,
 • naučíte sa, ubrániť sa prípadnému fyzickému útoku,
 • a v neposlednom rade má boxovanie za dôsledok socializáciu a to tým, že sa začleníte do našej boxerskej komunity, ktorá ako budete mať, dúfam, možnosť zistiť, funguje aj ďaleko za hranicami boxerne, my sme "Underground family" ;-)
Ako sme písali v časti "Čo chceme dosiahnuť ?", chceme paraboxing propagovať a hlavne zbaviť ľudí predsudkov o tom, že box a paraboxing sú o násilí. Samozrejme, že táto na olympiádu nominovaná disciplína nie je podotýkam vo vrcholovom štádiu pre slabé nátury a už vôbec nie bez "násilia", tvrdých úderov a občas aj pár kvapiek krvi, ale rád uvediem veci na správnu mieru. Tréningy paraboxingu tak ako pri bežnom klasickom boxe majú niekoľko úrovní.

Ako je "para"boxerista chránený pri tréningoch ?
Máme tu "hobby", kde o násilí nemožno hovoriť, nie nadarmo túto fázu nazývame "bezkontaktným" boxom. Tieto tréningy navštevujú deti od 6 rokov po dospelákov, kde chodia najmä pre pohyb, nabranie svalovej hmoty a vrcholovej kondície, učia sa techniku a kombinácie úderov na vreciach a ak si aj chcú vyskúšať "sparring", tak len pod prísnym dohľadom trénera výlučne s údermi smerovanými na trup s prísnym zákazom úderov na hlavu a pre istotu ešte aj tak majú aj napriek obmedzeným kritériám úderov ochranné prvky vrátane ochrany chrupu a krytia hlavy polstrovanou prilbou. Niekde a nejak musia predsa získať zdravé sebavedomie a istotu, že sa vedia ubrániť. Prechod do druhej "ring" úrovne je na dlho resp. ten navrhuje box tréner podľa jeho odhadu talentu, šikovnosti a iných aspektov, ktoré v trénujúcom počas "hobby" tréningov po čase objaví, avšak v žiadnom prípade nikoho do ničoho nenúti. Každý má právo, rozhodnúť sa sám a za neplnoletých rozhodujú zákonní zástupcovia teda min. jeden z rodičov. Tí čo sa zdokonaľujú v "ring" tréningoch, to môžu po registrácii v Slovenskej boxerskej federácii dotiahnuť do najvyššej "profi" reprezentačnej úrovne.

Väčšiu predstavu získate na našom denne aktualizovanom facebook profile, ktorého link nájdete nižšie pod videami. Pravidelne uverejňujeme nielen fotografie a videá z našich tréningov, ale aj z iných paraboxingu a boxovaniu venujúcim sa stránok najmä zo zahraničia.

Jeden z našich prvých paraboxing tréningov

Aj takto vyzerali naše začiatky. Na videu je vozičkár, kardiak, diabetik no hlavne prezident našej Slovenskej paraboxerskej asociácie Milan Jurek a to len pár týždňov po amputácii ľavej nohy v stehne. Prvé tréningy mu bola oporou a motivátorkou okrem podporovateľa box trénera Majkiho Malíka aj na videu zachytená sympatická Dušanka M, ktorá v tom období prekonala operácie komplikovanej zlomeniny nohy, ktorej liečebný proces si vyžadoval jej pripútanie k invalidnému vozíčku. Boxovanie brala ako súčasť jej rekonvalescencie. Nevedela obsedieť a jej húževnatosť aj neuveriteľné nadšenie pre boxovanie, hnali nakoniec ju ale aj Milana do akčných tréningov. Dnes už dievča chodí a my jej želáme veľa zdravia a šťastia v živote.

Historicky prvý paraboxing zápas v Českej republike

01.mája 2015 sa pod holým nebom v Pražskom parku Folimanka odohral vôbec prvýkrát v histórii paraboxerský zápas medzi handicapvanými borcami vozičkármi Štěpán Hyka vs Štěpán Beneš  Ako tento súboj silných osobností dopadol, si už pozrite na videu sami.

WEB: http://www.proboxing.cz/ FB: https://www.facebook.com/ProBoxing.cz

Downov syndróm & paraboxing

Pozrite si video z charitatívneho zápasu Dannyho Mardella Jnr s Downovým syndrómom, ktorú organizovala IBA so zámerom, získať peniaze pre súvisiace charitatívne organizácie. Jeho láska k boxu prišla od jeho otca, ktorý bohužiaľ zomrel, ale Danny box miluje a bol rád, že získava peniaze pre dobrú vec pre charitu ! Jeho úprimnú radosť koniec koncov zachytil na fotografii (c)Daniel Baker a aj samotné video.

Downov syndróm je genetické ochorenie spôsobené abnormálnym delením bunky, ktoré vedie k úplnej alebo čiastočnej kópii chromozómu 21. Tento fakt je dôvodom označenia trizómia 21. Nadpočetný chromozóm spôsobuje v bunkách komplikácie. Prejavuje sa to vznikom vývojových chýb a porúch fyzického a mentálneho charakteru. Ochorenie je najčastejšou genetickou chromozomálnou poruchou a spôsobuje celoživotné intelektuálne postihnutie a vývojové oneskorenie. Literatúra uvádza výskyt choroby u jedného dieťaťa na 500-1 000 živonarodených detí.


Dwarfizmus a parádny box

Midget Boxing, svetový titul "Austrália 2008" medzi dvoma vzrastom malými no duchom a údermi veľkými bojovníkmi Nazih Kheir (Hammer Head) vs Jamie Fallon (The Giant). Veľký rešpekt !

Dwarfizmus tiež známy ako trpasličí vzrast či obmedzený rast, je zdravotný alebo genetický problém s vývojom chrupky a kostí. Vedie k výrazne nižšiemu vzrastu a človek je podstatne nižší ako ostatní, pričom v dospelosti dosahuje jeho vzrast iba okolo 120 cm. Napriek tomu, že nejde o smrteľnú diagnózu, môže spôsobovať viaceré zdravotné komplikácie.

Mozgová obrna a paraboxing

Zoznámte sa s Meetom Dylanom

Má 14 rokov a boxuje so mnou 2 roky. Má mozgovú obrnu. Ako správny bojovník Kronik Warrior UK sa nenechal zastaviť. Svoje životné výzvy objíma jedným úderom naraz. Jeho snom je stať sa paralympijským šampiónom skôr, ako bude mať 30. Je aj mojím snom pripraviť cestu, ako to dosiahnuť!

Napísala paraboxing trénerka  Luiza Faye

Instagram: luiz_faye_wcboxer

YouTube: 17. 7. 2021

Ďalšie zaujímavé videá s témou paraboxing / adaptive box

ParaBoxing:

Bývalý doterajší majster sveta Lukáš Konečný, bývalý majster Európy Ondřej Pála a vychádzajúca boxerská hviezda Fabiana Bytyqi si skúsili lapovanie s paraboxeristami na vozíčku!

WEB: http://www.proboxing.cz/
FB: https://www.facebook.com/ProBoxing.cz


Hanibal Adaptive Boxing 

• 4. 1. 2019 • Rocky vyučuje základy boxu/paraboxing /adaptívny box pre začiatočníka bez nôh na invalidnom vozíku 


Adaptívny box:

WABC World Adaptive Boxing Council • 16. 11. 2018 • WBC urobila nový krok k rovnosti, bezpečnosti a začleneniu. Scott Scott Welch a Mauricio Sulaiman navštívili Colina Wooda, predsedu Britskej rady pre adaptívny box BABC, ktorý sa podujal organizovať box. pre zdravotne postihnutých navrhol invalidné vozíky a vypracoval niekoľko pokynov a pravidiel pre prevádzkovanie tohto športu. Mauricio vytvoril novú organizáciu, WABC World Adaptive Boxing Council, ako súčasť WBC so záujmom priniesť všetky bezpečnostné pravidlá, nariadenia a súlad s cieľom rozvíjať tento nový šport s prioritou bezpečnosti a pravidlami, ktoré zohľadňujú špeciálne potreby, rebríčky, ktoré bude zahŕňať typ postihnutia boxera a všetko, čo je potrebné regulovať, aby bolo bezpečné a zároveň konkurencieschopné.


V Londýne začali s paraboxingom len pred pár rokmi

• 24. 4. 2019 • Andi Purewal so spoločnosti Boxing Social bol po ruke, keď WBC spustila v Londýne program adaptívneho boxu ...

Kronik Warrior 

• 7. 8. 2021 • Taký fantastický deň adaptívneho boxu na @stefybullgym @kronik_warriors spolupracoval s @boxwise_london na dodaní 12 -týždňového programu adaptívneho boxu!

Publikované @withregram • @boxwise_london Som tak NEUVERITEĽNE hrdý na to, že sme dnes večer v Doncasteri spustili naše druhé miesto pre zdravotne postihnutých Boxwise s úžasným bojovníkom Kronik Warrior @luiz_faye_wcboxer Je smršťou nadšenia, sily a inšpirácie. Boxwise sú hrdí na to, že majú postihnutie a začlenenie do popredia všetkého, čo robíme !!! Toto je len začiatok !!!! Sledujte tento priestor