SLOVENSKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIÁCIA

Prvá Slovenská paraboxerská športová nezisková organizácia právnym zriadením občianske združenie so zameraním na osvetu, rozvoj a podporu paraboxingu - boxovania ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), vozičkárov, seniorov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o tento nádherný silový bojový šport.

Čo chceme dosiahnuť ?

Ambície a ciele máme vysoké asi ako každý, kto rozbieha akýkoľvek projekt, ktorého myšlienke je oddaný a verí v jeho perspektívnu budúcnosť a zmyselnosť. Projekt rozvoja paraboxingu na Slovensku určite tieto parametre spĺňa a ešte ako bonus prináša zdravý pohyb vo forme športovania a priestor pre socializáciu ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP), vozičkárom, seniorom, zdravotne handicapovaným a inak znevýhodneným osobám. Nejde nám o ľútosť, tá ako v boxe tak ani pri paraboxingu nemá žiadne miesto a nejde nám ani o charitu. Paraboxing je stále boxom, tvrdým silovým bojovým športom vyžadujúcim si dril a disciplínu, ponúkajúci vďaka zdravému pohybu komplexnú kondíciu. Boxovanie je jednoducho životný štýl. No a my by sme veľmi radi zbavili ľudí predsudkov o násilnom športe a ukázali im tento náš pohľad na boxerský svet. Takže čo chceme našou prácou a založením Slovenskej paraboxerskej asociácie dosiahnuť ?
  • V prvom rade nám ide o osvetu zanedbaného paraboxingu na Slovensku ruka v ruke s poskytnutím priestoru a zázemia pre trénovanie boxu ľudí s akýmkoľvek handicapom, ktorých ako postupne zisťujeme, je prekvapivo dosť a to nielen mladších ročníkov. Chceme záujemcov o paraboxing nielen trénovať, ale aj podporovať, pomáhať im v ich športových ambíciách a možno aj v prekonávaní ich ťažkých životných osudov. Chcem tým napísať, že naša starostlivosť a pomoc neostávajú len pri paraboxingu či boxe, ale že sa venujeme našim športovcom a zverencom aj z pohľadu ľudskosti teda aj mimo športových aktivít. Pre naplnenie našich cieľov, musíme postupovať korektne a systematicky a tak v prvých krokoch sa samozrejme chceme obrátiť a dať o nás vedieť zástupcom všetkých so športom a parašportom súvisejúcim organizáciám, klubom a štátnym inštitúciám, kde rátame nielen s morálnou ale aj finančnou podporou našej asociácie a našich plánov. Veď aj keď sme len na začiatku, vždy tu vzniká priestor k tomu, že by sme časom mohli vychovať zástupcu a možno aj šampióna Slovenského profesionálneho paraboxingu, ktorý by naše Slovensko raz reprezentoval napr. aj na medzinárodnej úrovni.  Ktovie ? Nájsť talent medzi handicapovanými nebude ľahké, ale kto povedal, že to ľahké bude ? V každom prípade je aj toto našou vysnívanou cestou, ktorá bude však pridlhá a ťažká, no my to takto máme radi. Pre začiatok sa budeme tešiť z pohybu, ktorý paraboxing ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP), vozičkárom, seniorom, zdravotne handicapovaným a inak znevýhodneným záujemcom o boxovanie prinesie. Veď pohyb = zdravie a boxovanie je plné pohybu. Paraboxing prináša vysokú formu kondície, nárast ako fyzickej tak aj psychickej sily, rozprúdi kardiovaskulárny systém a rozťahá pľúca, pomáha obnoviť stratenú svalovú hmotu, naučí paraboxeristu disciplíne a sebareflexii, vyčistí myseľ a odbúrava stres, zbavuje negatívnej energie a pozitívnou nabíja, povzbudzuje zdravé sebavedomie a ešte nás naučí, ubrániť sa prípadnému fyzickému útoku. Box je predsa krásny olympijský šport a paraboxing je všade vo svete jeho súčasťou.
  • Našim cieľom je, spropagovať paraboxing medzi existujúcimi boxerskými a "fight" klubmi na Slovensku ale aj v zahraničí. Pre začiatok by sme chceli zjednotiť tie športové kluby, ktoré by o trénovanie handicapovaných prejavili záujem u nás na domácej pôde, aby v každom kraji či okrese bola aspoň jedna telocvičňa, ktorá by viedla tréningy pre paraboxeristov a paraboxeristky. Pre tento účel budeme cestovať a navštevovať Slovenské kluby, ktoré o spoluprácu prejavia záujem, aby sme spoločne prešli možnosti spolupráce a najmä vhodnosť priestorov pre tréningy paraboxingu vzhľadom na bezbariérové podmienky napr. pre vozičkárov. Časom podľa vývoja situácie a finančných možností, máme v pláne organizovať spoločné tréningy paraboxingu formou školení pre do nášho programu pridávajúcich sa trénerov boxu a bojových umení ale aj fyzioterapeutov. Začať trénovať ŤZP, vozičkárov, zdravotne handicapovaných a inak znevýhodnených ľudí totižto so sebou prináša obrovskú zodpovednosť, množstvo obmedzení aj nových pravidiel a prispôsobenie nielen samotného tréningového procesu ale aj napr. bezbariérovosti priestorov a sociálnych zariadení.
  • Ďalším predsavzatím je osveta paraboxingu formou oslovenia k vzájomnej spolupráci rehabilitačných centier, zdravotníckych a sociálnych zariadení a organizácií, kde by sme radi formou konzultácií a poradenstva týchto kvalifikovaných odborníkov napr. fyzioterapeutov zapojili do vytvorenia správnych cvičebných tréningových zostáv pre paraboxing a pre jednotlivé diagnózy ťažko zdravotne postihnutých trénujúcich. Taktiež im aj my poskytneme možno prvky cvičení boxu, ktoré naopak oni budú môcť zakomponovať do svojho portfólia, poprípade sa rozhodnú pre organizovanie paraboxing tréningov na ich pôde a to buď pod vlastným vedením, alebo prostredníctvom našich trénerov. Tiež počítame s podporou týchto profesionálov a so získaním záujemcov o paraboxing z ich klientely na základe ich odporúčaní. Tu vzniká krásny priestor napr. v sociálnych zariadeniach či v domovoch sociálnych služieb ako starobince, kde je svetovým trendom dochádzanie trénera do týchto zariadení, za účelom vedenia tréningov "para"boxu so seniormi, ktoré majú za následok prekrvenie končatín, ich rozhýbanie a spevnenie svalstva, pozitívne naladenie a socializáciu, ktorá dôchodcom prináša dobrý pocit z toho, že niečo pre seba robia a tiež majú starčekovia ale aj starenky možnosť, prehodiť zopár slov s niekym mimo ich rutinný život. Športovať sa predsa dá v každom veku
  • Chceme pomáhať a organizovať dobročinné charitatívne akcie na podporu záujemcov o paraboxing, veď pomáhať, nám nie je cudzie. Pred korona krízou sme organizovali ako Underground box club tri ročníky VIANOČNÉHO TURNAJA s dobrovoľným vstupným, ktoré išlo celé sociálne slabšej rodine mamičke so synom. Aj náš prezident asociácie Milan Jurek organizoval v minulosti niekoľko úspešných zbierok napr. s FANKLUBOM POLÍCIE, ktoré pomohli v ťažkých chvíľach deťom, dospelým aj celým rodinám, ale o tom potom, nechce, aby sa o tom písalo, nerobil to pre publicitu ale z empatie a súcitu pre dobrý pocit a z presvedčenia, že pomáhať si navzájom, je správne.
  • Ako som napísal vyššie, chceme paraboxing propagovať a hlavne zbaviť ľudí predsudkov o tom, že box a paraboxing sú o násilí. Samozrejme, že táto na olympiádu nominovaná disciplína nie je podotýkam vo vrcholovom štádiu pre slabé nátury a už vôbec nie bez "násilia", tvrdých úderov a občas aj pár kvapiek krvi, ale rád uvediem veci na správnu mieru. Tréningy paraboxingu tak ako pri bežnom klasickom boxe majú niekoľko úrovní. Máme tu "hobby", kde o násilí nemožno hovoriť, nie nadarmo túto fázu nazývame "bezkontaktným" boxom. Tieto tréningy navštevujú deti od 6 rokov po dospelákov, kde chodia najmä pre pohyb, nabranie svalovej hmoty a vrcholovej kondície, učia sa techniku a kombinácie úderov na vreciach a ak si aj chcú vyskúšať "sparring", tak len pod prísnym dohľadom trénera výlučne s údermi smerovanými na trup s prísnym zákazom úderov na hlavu a pre istotu ešte aj tak majú aj napriek obmedzeným kritériám úderov ochranné prvky vrátane ochrany chrupu a krytia hlavy polstrovanou prilbou. Niekde a nejak musia predsa získať zdravé sebavedomie a istotu, že sa vedia ubrániť. Prechod do druhej "ring" úrovne je na dlho resp. ten navrhuje box tréner podľa jeho odhadu talentu, šikovnosti a iných aspektov, ktoré v trénujúcom počas "hobby" tréningov po čase objaví, avšak v žiadnom prípade nikoho do ničoho nenúti. Každý má právo, rozhodnúť sa sám a za neplnoletých rozhodujú zákonní zástupcovia teda min. jeden z rodičov. Tí čo sa zdokonaľujú v "ring" tréningoch, to môžu po registrácii v Slovenskej boxerskej federácii dotiahnuť do najvyššej "profi" reprezentačnej úrovne.

  • Vrcholom našich plánov je zorganizovanie PRVEJ PARABOXING KONFERENCIE na medzinárodnej úrovni, ktorej informácie pomaly posúvame do boxerskej komunity, kde máme v pláne osloviť v prvom kole okolité krajiny ako Česka republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Ukrajinu. V prvých dvoch krajinách je paraboxing úspešne fungujúci už niekoľko rokov a my sa veľmi tešíme, že už teraz máme podporu u prezidentky Czech paraboxing association pani Terezie Josefovny Krejbychovej, trénerov "para"boxu Antonína Hájeka či Radeka Semana a Poľského klubu Dragon Kraków Paraboxing a ich trénera Karola Wójcika. Postupne sa kontaktujeme s ďalšími krajinami a tak veríme, že napriek prekážkam v cestovaní pre "Covid-19" opatrenia, táto mravenčia práca dospeje do zdarného konca. Konferencia bude mať veľký potenciál a jej význam bude spočívať vo vymieňaní si skúseností a cvičiacich praktík medzi jednotlivými klubmi a trénermi, dá priestor k prednáškam aj fyzickým ukážkam paraboxingu, možno aj spoločným tréningom či dokonca riadeným "sparringom". To je však veľmi ďaleká a veríme, že nie nereálna budúcnosť, ktorá bude postavená na šťastí, na silných partneroch, podporovateľoch a sponzoroch, bez ktorých to ostane len ďalším nenaplneným projektom. Takže ideme dopredu. Najprv však musíme paraboxing rozbehnúť u nás na Slovensku.
  • Takže zatiaľ môžete navštíviť tréningy paraboxingu po ohlásení sa vopred na tel./mobil/What'sapp +421907742200 u nás v boxerni Underground box club Bratislava, ale skutočne veríme, že už čoskoro sa ku nám pridajú kluby a tréneri po celom Slovensku a my s hrdosťou budeme môcť zverejniť rozsiahlejší zoznam poskytovateľov paraboxingu.

Latku sme si nastavili asi privysoko, ale bez veľkých cieľov, niet veľkých výsledkov.

Tešíme sa na spoluprácu, na Vašu priazeň a Vaše návštevy našich tréningov paraboxingu.

Milan Jurek  /prezident asociácie/,
Gabriela Šimončičová /víceprezidentka asociácie/ a
Marián Malík /kvalifikovaný tréner boxu - Underground box club Bratislava/

zakladatelia o.z. Slovenská paraboxerská asociácia / Slovak paraboxing association / SPBAPre viac informácií, foto a videí o nielen našom paraboxingu sledujte náš facebook profil SLOVAK PARABOXING ASSOCIATION - SPBA alebo PARABOXING. Budeme Vám zo srdca vďačný za každý LIKE, SLEDOVANIE a ZDIEĽANIE. Prosím, pokračujte na náš facebook profil >>>